ISODECK, MOBEL altyapısını kullanan, özel sektörün de kullanımına uygun olarak hazırlanmış, kurulum gerektirmeyen, aylık veya yıllık bazda kiralanabilen bir sistemdir.

Bulut EBYS ISODECK i inceleyin. 

ISODECK, Özellikle

konuları ile ilgilenen her ölçekteki kuruluşa hitap etmektedir.

MOBEL, MOR YAZILIM’ın büyük ölçekli kuruluşları hedefleyerek geliştirmiş olduğu yeni nesil bir Yönetim Bilişim Sistemidir.

Çözümlerin tümü MOBEL platformu üzerinde bir bütünsellik algısı gözetilerek sağlanmıştır. Tüm çözümler web tabanlıdır ve aynı görsel ve fonksiyonel karakteristiğe sahiptir.

Tüm MOBEL Çözümleri Uzaktan Çalışmaya %100 Uyumludur

 

Tüm MOBEL çözümleri içinde kurum tarafından üretilen tüm belgeler e-imza ile imzalanabilir. Islak imzalanan belge sayısının sıfır olduğu MOBEL sistemi “Uzaktan Çalışma İçin En Elverişli Ürün” sıfatını hak etmektedir.

Aşağıda listelenen çözümler kurumunuzun ihtiyacına göre tek tek veya bütün olarak edinilebilir.

Hedef Yönetimi bir Üst Yöneticinin, Yönettiği Kurum için belirlediği “Hedeflerine Kitlenmesini” sağlar.

Stratejik Plan ve Performansı ön planda tutarak, Üst Yöneticinin hedeflediği gelişim ve ilerlemenin her aşamasını destekleyen araçları sunar.

 1. Stratejik Planlama Yapılması
 2. Hedeflerinin ve bütçelerinin belirlenmesi
 3. Planlanan bütçeyi gözeterek ve amaçlara uygun bir şekilde harcamaların yapılması
 4. Hedeflenen faaliyetlerin gerçekleşmelerinin anlık olarak gözlenmesi ve sapmalara müdahale edilmesi
 5. Gelir, Gider ve Nakit Akışının Yönetilmesi

Hedef Yönetimine isteğe bağlı olarak Satın Alma ve TMY modülleri de dahil edilebilir. Bu durumda Harcamalar üzerindeki kontrol çok daha güçlü hale gelir.

Hedef Yönetimi Modülleri

 • Stratejik Plan,
 • Performans & Bütçe Hazırlık
 • Performans & Bütçe İzleme Değerlendirme
 • Proje Takip
 • Personel Mobil Uygulaması
 • Satın Alma
 • TMY

Tam Otomasyon felsefesi ile geliştirilmiş olan bu modüller arada hiçbir el ile işleme gerek bırakmadan, satın alınan ürünler ambara girene kadar tüm aşamaları süreç mantığı ile takip eder ve Hedef Yönetimine sağlıklı veri aktarırlar.

0 Adet
Süreç
0 Adet
Yönetilen Belge
0 Adet
Otomatik Oluşturulan Belge
0 Adet
e-İmzalanan Belge

Vergi toplamakla yükümlü kurumlar için Adres Bilgi Sistemi kayıp ve kaçakların önlenmesi açısından en gerekli aktördür. Eğer bir kurum vergi gelirlerini arttırmak istiyorsa ilk önce bir Adres Bilgi Sistemi edinmelidir.

MOBEL Adres Bilgi Sistemi, Kurumun alanına giren adres bilgilerinin ve taşınmazların yönetilmesi için gerekli tüm araçları sunar.

Beyan Modülleri ile bütünleşik çalıştığı durumlarda taşınmazların üzerlerindeki eksik beyannameleri gösterir.

Yoklama modülü ve Tapu Entegrasyon modülleri ile birlikte sistemdeki verinin sürekli olarak güncel tutulmasını sağlar.

 

İçerilen Modüller

 • Adres Bilgi Modülü
 • Adres Birleşimi Modülü
 • Yoklama Modülü
 • Tapu İşlemleri Senkronizasyon Modülü
 • Kat İrtifakı Modülü

Yerel İdarelerin ana gelir kaynağı vergi ve harçlardır. Emlak, Çevre Temizlik, İlan Reklam başta olmak üzere yaklaşık 300 farklı gelirin yönetilmesi söz konusudur.

Söz konu olan vergi, harç, tahakkuk, tahsilat olduğu için tüm dikkatleri üzerinde toplayan bu alan aynı zamanda bir kurumda en fazla beyaz yakalının istihdam edildiği alandır. İşlemlerin hem hatasız hem de hızlı bir şekilde yapılıyor olması gerçekten çok önemlidir.

Genellikle Gelir Yönetiminin mevzuat gereği çok standart olduğu bu nedenle de MIS ürünleri arasında kayda değer farklılıklar olamayacağı düşünülür. Ancak bu bu düşünce MOBEL gelir sistemini tanıyana kadar geçerlidir.

MOBEL Gelir Sisteminde

 • Tüm tahakkuklar mevzuata uygun, izah edilebilir, geriye dönük izlenebilir, faizleri ile birlikte kuruş hassasiyetinde doğru hesaplanır ve kaydedilir. Örneğin, 5 sene önce bir bina vergisi neden öyle hesaplanmış; bilinebilir.
 • Tahsilatlarda parçalı ödemeye, sabit miktarda ödemeye, emanetten ödemeye veya birden fazla sicile ait ödemeye izin verilir.
 • Vefat işlemine ait tüm adımlar doğrudan desteklenir ve birden fazla emlak tek işlemle birden fazla mükellefe bölünerek devredilir. Hassas bir şekilde toplam hisse kontrol edilir; eksik veya fazla bölünme kesinlikle yapılmaz.
 • Beyan değişimleri ileriye veya geriye dönük izlenebilir. Beyan değişiklikleri kaydedilmeden tarh edilebilir.
 • Ne kadar karmaşık olursa olsun, fark tarhiyatları otomatik hesaplanır.
 • Resen tarhiyatlarda ihbar süresi takip edilir, sonlandığında tahakkuk otomatik olarak yapılır.
 • Toplu işlemler desteklenir. MOBEL’de çoklu beyan tahakkukları, devirleri, iptalleri kolaylıkla yapılabilir.
  Örneğin, bir müteahhite ait beyanlar hızlı bir şekilde taslak olarak girilebilir ve en son hepsi birden tahakkuk veya ihbar edilebilir.
 • Bir mükellefin mülklerini, miktarı ve varis sayısı ne olursa olsun, varislere bölüştürmek tek işlem ve sadece birkaç saniyedir.
 • Posta Havale yoluyla yapılan tahsilatlar bankadan veya PTT’den alınan dosyalardan yüklenerek tahsilatlar gerçekleştirilebilir.
 • Mükellef emaneti kavramı vardır. Mahsup ve iade işlemleri kolaydır.
 • Adres Bilgi Sistemi ile beraber kullanıldığında beyan alırken sadece mevcut taşınmazların seçilebilmesi sağlanabilir
 • Bütünleşik Harita Kullanımı sayesinde bir beyanın harita üzerinde hangi binada yer aldığı veya, haritadan seçilen bir binada hangi beyanların olduğu bilinebilir.

Muhataplarına hizmet vermek durumunda olan bir kurum için vazgeçilmez fonksiyonlar CRM ve İş Takibidir.

Çeşitli kaynaklardan ulaştırılan Talep, İstek ve Şikayetler belirli bir düzen içinde bir havuzda toplanır ve ilgili birimlere yönlendirilir.

Vatandaş ile ilgili tüm iletişimin kayıt altına alınması, işleme alınacak başvurular için kurum evrak sisteminde kayıt açılması, ve tüm yazışmanın yapılması gereklidir.

Verilen hizmetin dayanağı olan başvuru belgeleri ve kurum tarafından dijital olarak üretilen ve e-imzalan tüm belgeler otomatik olarak SDP ye uygun bir şekilde arşivlenir.

SDP ye uygun dosyalama yapma çabasına gerek kalmadan tüm hizmetler baştan sona süreç kontrollü olarak yürütülür.

İş Takip Sistemi MOBEL içinde özel bir yere sahiptir. Diğer tüm modüller ile etkileşim içindedir ve özel geliştirmeler ile genişleyebilme özelliğine sahiptir. 600 farklı konunun tek ekrandan yönetilebildiği bu sistem kurumların kronik sorunlarına çözümü olmaya adaydır.

İçerilen Modüller

 • SİCİL
 • EBYS & Dijital Arşiv (Gömülü)
 • Beyaz Masa
 • İş Takip Platformu

Bir kentin sınırları içinde yapılan ticari faaliyetlerin yasalara uygunluğunu sağlamak Yerel İdarenin görevidir.

Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerini takip etmek, ruhsat almaya teşvik etmek, faaliyet türlerine göre gerekli koşulların sağlandığından emin olmak özellikle metropol idarelerinde son derece yoğun çalışmalar gerektirir.

Ruhsat başvurularında hem tüm gerekli incelemeleri eksiksiz olarak yapmak hem de vatandaşı uzun süre bekletmemek önemlidir.

Ruhsat ve Denetim, birimler arası kopukluğun asla yaşanmaması gereken bir alandır. Örneğin Zabıta memurları ruhsat başvuru süreçlerini başlatmış olan bir vatandaşın işyerini asla mühürlemeye kalkışmamalıdır.

MOBEL Ruhsat ve Denetim çözümleri süreç tabanlı ve bütünleşik bir yapıda çalışarak

 • İşlemlerin hızlı ve hatasız üretilmesini
 • Gerekli tahakkukların otomatik yapılmasını
 • Çok sayıda belgenin yönetilmesini, otomatik oluşturulmasını ve doğru şekilde arşivlenmesini
 • Zabıta birimi ile koordinasyonu sayesinde istenmeyen yaşanmamasını

Sağlamaktadırlar

0 Adet
Süreç
0 Adet
Yönetilen Belge
0 Adet
Otomatik Oluşturulan Belge
0 Adet
e-İmzalanan Belge

Yerel İdareleri en temel görevlerinin başında modern şehircilik anlayışına uygun bir şekilde kentin imar edilmesi ve bu doğrultuda yapılan tüm faaliyetlerin yasalara uygunluğunun sağlanmasıdır.

Kurum tüm bu faaliyetleri tek bir müdürlük altında toplayabileceği gibi ihtisas müdürlükleri kurmayı da tercih edebilir.

İmar faaliyetleri yönetilen belgelerin, projelerin sayısı ve önemi düşünüldüğünde bir yerel idare için baş edilmesi en zorlu alanların başında gelmektedir.

İş Takibi, EBYS ve Dijital Arşiv fonksiyonlarını kusursuz bir şekilde bütünleşik olarak çalıştırabilen yazılımların ancak bu alanda başarılı olma şansı vardır. Bundan daha azı kopukluk, eksiklik ve sorun demektir.

MOBEL de yer alan İmar, Emlak İstimlak ve Kentsel Dönüşüm süreçleri bu felsefe doğrultusunda hazırlanmış kapsamlı uygulamalardır.

Mevcut uygulamanın yetersiz kalması nedeni ile farklı ortamlarda veya yazılımlarda ilave bilgi tutulmasına gerek kalmadan “Tam Otomasyon” ve “Tam Bütünleşik” felsefesiyle Mobel İmar Yönetimi Yerel İdarelerin sahip olmak isteyeceği ideal bir çözümdür.

İçerilen Modüller

 • EBYS
 • Dijital Arşiv
 • İş Takip Platformu
 • İmar Yönetimi Süreçleri
 • E-Belediye Başvuru Modülü
 • Adres Bilgi Sistemi [İsteğe Bağlı]
 • Kat İrtifakı Modülü [İsteğe Bağlı]
0 Adet
Süreç
0 Adet
Yönetilen Belge
0 Adet
Otomatik Oluşturulan Belge
0 Adet
e-İmzalanan Belge

Fen İşleri ve Park Bahçeler ile ilgili tüm çözümler İş Takip Platformu üzerindedir. Gerek vatandaştan gelen şikayet ve talepler olsun gerekse kurumun kendi tespitleri veya tanımlı işlerini olsun, tamamını yönetecek çok sayıda süreç bu çözümün kapsamındadır.

Saha denetimleri ve yapım işleri için ilerleme takipleri Mobil uygulamalar ile yapılarak ana sitemde yer alan süreç modüllerine metin ve görsel veri sağlanır.

İçerilen Modüller

 • İş Takip Platformu
 • Fen İşleri Süreçleri
 • Park Bahçeler Süreçleri
 • EBYS & Dijital Arşiv (Gömülü)
 • Personel Mobil Uygulaması
0 Adet
Süreç
0 Adet
Yönetilen Belge
0 Adet
Otomatik Oluşturulan Belge
0 Adet
e-İmzalanan Belge

Sosyal Belediyecilik bir belediye için ön planda olan ve üst yönetim tarafından önemsenen kavramlardan biridir.

Bu kavram kapsamında Yardım Başvuru Yönetimi, Yardım Takibi, Sosyal Dayanışma Merkezi, Engelli Merkezi, Kurslar, Etkinlikler, Aile Danışmanlık Merkezi faaliyetleri MOBEL Sosyal Belediyecilik modüllerinde başarıyla yönetilebilmektedir.

MOBEL de 14 farklı yardım türü süreç tabanlı olarak yönetilmektedir. Hangi türler için  Sosyal Durum Araştırması yapılacağı ve yardım taleplerine nasıl karar verileceği ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.

 • Yardım Sandığı
 • Asker Aile Yardımı
 • Aşevi
 • SDM
 • Medikal Malzeme
 • Cenaze Hizmetleri
 • Aile Danışma Merkezi
 • Engelli Hizmetleri
 • Toplu Sünnet Şöleni
 • Yetim, Öksüz, Mağdur Kıyafet
 • Ramazan Erzakı
 • Kırtasiye Yardımı
 • Temiz Evim Hizmeti
 • Hasta Nakil

Pek çok kriterin değerlendirilmesini öngören bir puanlama sistemi seçim yapılmasın kolaylaştırırken, yardım dağıtırken objektif ve adil olunmasını sağlamaktadır.

Sosyal durum araştırmaları mobil cihazlar ile yapılabilmekte ve sonuçları anında MOBEL deki ilgili Sosyal Yardım sürecine aktarılmaktadır.

Kurul veya Encümen kararlarına ihtiyaç duyulan yardım türlerinde tüm gerekli iç yazışma otomatik olarak oluşturulur, e-imzalanır.

Gerekli başvurular otomatik olarak encümen gündeminde dahil edilir ve verilen kararlar otomatik olarak geri iletilir.

Ödeme planı otomatik oluşturulur, ödeme taksitleri yönetilir, bordrolar düzenlenir, harcama kayıtları oluşturulur ve muhasebeleştirilir.

Yardım Sandığı için barkod ile aylık kullanım kredi oluşturulması sağlanır. Yardım alanlar Sosyal Dayanışma Marketlerinden veya anlaşmalı marketlerden ihtiyaçlarını karşılayabilmektedirler.

İçerilen Modüller

 • Sosyal Yardım
 • Engelli Merkezi
 • Aile Danışma Merkezi
 • Etkinlikler Geziler
 • Kurslar
0 Adet
Süreç
0 Adet
Yönetilen Belge
0 Adet
Otomatik Oluşturulan Belge
0 Adet
e-İmzalanan Belge

“Belge Yönetimi” MOBEL’in doğal bir parçasıdır; bağımsız veya entegre olunan bir sistem değildir. TS 13298 belgesine sahip MOBEL EBYS 1700 farklı belgeyi tanır ve yönetir.

Bir belgenin hangi YBS sürecinde hangi koşullarda üretilebileceğini bilir. 800 belge türünü otomatik olarak üretir ve elektronik imzaya açar. Arşivlemeyi SDP ye göre otomatik olarak yapar. Ayrıca arşivleme ve hızlı arama için indeksleme çabası gerekmez.

İçerilen Modüller ve Sunucular

 • Yazışma Editörü (Web Tabanlı)
 • Evrak Sistemi
 • KEP İletileri
 • DETSİS Entegrasyonu
 • Elektronik İmza ve Mobil İmza
 • Dijital Arşiv
 • Dijital Arşiv Sunucusu
 • Ayıklama Sunucusu
 • Resim Sunucusu
 • Personel Mobil Uygulaması

MIS Programları içerisinde genellikle “İş Görecek Kadar” mantığıyla hazırlanmış, “Maaş Otomasyonu” veya “Bordro Programı” adıyla sunulan modüller hepimizin malumudur.

Buna karşın, MOBEL İnsan Kaynakları, “İnsan Kaynakları” adını hak edecek bir içerik ve kalitede karşımıza çıkmaktadır.

Toplam da 600 sayfadan oluşan Özlük, Puantaj, Bordro, Norm Kadro, Derece Kademe İlerleme, İzin Talep Süreçleri, Dijital Arşiv Entegrasyonu ile MOBEL İnsan Kaynakları personel sayısı yüksek kurumlar için gerekli tüm araçları sunmaktadır.

Tahakkuklar veri tekrarı olmaksızın, özlük bilgilerine dayalı olarak yapılır. Dönemsel değişiklikler sistem tarafından izlenir.  Tüm tahakkuk türleri otomatik yapılır. Tüm belgeler otomatik oluşturulur, elektronik imzalanır, Muhasebe ile bütünleşiktir.  HİTAP ile entegredir.

0 Adet
Süreç
0 Adet
Yönetilen Belge
0 Adet
Otomatik Oluşturulan Belge
0 Adet
e-İmzalanan Belge

Bütünleşik yapının avantajlarını daha da iyi kullanabilmek için firmamız kurumun fiziksel arşivinin düzenlenmesi ve sayısallaştırması konusunda da hizmet vermektedir.

Burada amaçlanan sektörde sıklıkla gördüğümüz şeklide sayısallaştırılarak sisteme kazandırılmış dijital belgelerin kendi içinde soyutlanmış olan bir “ARŞİV” de yer almasının ötesine geçmektir.

Güncel sistem belge işlemeye ve üretmeye devam ederken, geçmişe ait belgelerin “ARŞİV” adı verilen ayrı bir mecra de yer alması bizim önermediğimiz bir yaklaşımdır.

Bunun yerine firma olarak bizim önerimiz sayısallaştırma çalışması tamamlandığında ilgili dosyaların ve belgelerin güncel sistemde olması gereken yerlere getirilmesini veya ilişki kurulmasını sağlamaktır.

Herhangi bir kamu kuruluşu tarafından doğrudan kullanılabilecek olan Çekirdek MIS çözümü, bir kurumun ihtiyacı olan temel fonksiyonları yerine getirmektedir.

Çekirdek MIS aşağıdaki Temel Modülleri içermektedir.

 • Stratejik Plan
 • Performans
 • Bütçe
 • Satın Alma
 • TMY
 • Muhasebe
 • İnsan Kaynakları
 • EBYS
 • Dijital Arşiv

Kurumun hizmet alanlarına bağlı olarak diğer modüller 3. Parti bir tedarikçiden edinilebileceği gibi MOBEL Platformu üzerinde sağlanan çözümler arasından da seçilebilir.

MOBEL (Tam Çözüm) MOBEL Platformunda sunulan tüm müdüllerin birleşiminden oluşmaktadır.

Aynı görsel ve fonksiyonel karakteristiklere sahip olan modüller MOBEL YBS içinde tam bir uyum içinde kullanılabilir.

Her biri kendi alanında en iyisi olmak üzere geliştirilmiş olan yüzlerce modül bir araya geldiğinde hizmet verdiği kurumun için gurur kaynağı olabilecek eşsiz bir sistem oluşturacaktır.

0 Adet
Modül
0 Adet
Yönetim Sayfası
0 Adet
Hazır Rapor
0 Adet
Yönetilen Belge
0 Adet
Otomatik Oluşturulan Belge
0 Adet
e-İmzalanan Belge