MIS Yazılımları Nasıl Seçilir?

 

MIS gibi geniş kapsamlı yazılımları incelemek, değerlendirmek ve kurumunuz için en uygun olanını seçmek gerçekten zorlu bir görevdir.

Öncelikle MIS Yazılımları nasıl seçilmez, onu söyleyelim

 • Sadece söylenenlere veya firmaların satış yetkililerin çizdiği imaja göre seçilmez.
 • Çok yerde kullanılıyor diye seçilmez. Kullanılan yerlerin tümünde de sorun olabilir, veya kullananlar kanıksadığı için daha iyisinin olabileceğini düşünemez.
 • Çok çalışanı var diye seçilmez. Nicelik değil size tahsis edilecek olan personelin niteliği önemlidir.
 • Tam olarak yazılımdan ne beklendiği bilinmeden seçilemez.
 • Detaylı inceleme yapmadan ve rakip ürünler ile gerçek bir kıyaslama yapmadan seçilemez.


Her yazılımın bir felsefesi ve ona uygun öncelikleri vardır. Çok sayıda modül içeren bu sistemleri sadece bir yada birkaç kritere göre değerlendirmek veya yeterli zaman ayırmadan değerlendirmek, hedeflenen sonuçlara ulaşmanıza engel olabilir.

Öneriler

 • Önem verdiğiniz kriterlerinizin yer aldığı bir tablo oluşturun
 • Ağırlık puanlarını belirleyin
 • Aldığınız sunumlarda “adaylar bu kriterleri sağlıyor mu”, kontrol edin
 • POC çalışmaları ile sağlandığı iddia edilen fonksiyonları ve verimliliğini doğrulayın

Daha sonra dilerseniz bu tabloyu teknik şartnamenize katabilirsiniz.

Biz sizin için böyle bir tablo oluşturduk. Doğal olarak o tabloda ön plana çıkarmak istediğimiz özelliklerimize yer verdik.

Ancak siz, aşağıdaki linki kullanarak bu tabloyu talep edebilir ve kendi ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilirsiniz. Yeni özellikler ekleyebilir veya ağırlık puanlarını kendi önceliklerinize göre değiştirebilirsiniz.

Kıyaslama Tablosunu Bana Gönder

MIS seçimi yapmadan önce detaylı inceleme yapılmasını ve rakip ürünlerin kıyaslanmasını destekliyoruz.

Belirgin MOBEL Özellikleri

Birbirleri ile ilişkili ve ardışık olarak hizmet veren modüllerin hiç boşluk bırakmadan ve el ile ilave işlem gerektirmeyecek şekilde modellenmiş ve hayata geçirilmiş olması demektir.

Örneğin Satın Alma tamamlanıp, mal kabulu yapılınca, ne satın aldığımızı zaten çok iyi bildiğimize göre, Demirbaş Kayıtlarını, Taşınır İşlem Fişlerini, Ödeme Emirlerini otomatik üretebiliriz. Kimse el ile bir işlem yapmayacağı için hem daha hızlı hem daha hatasız olacaktır.

Bir amaca yönelik hizmet vermekte olan bir modülün o hizmetin tüm gerekliliklerini (Gerekiyor ise harita yardımı ile kayıt alınması, Süreç Takip Edilmesi, Belge Üretimi/Yönetimi, Yazışma Yapılması ve Belgelerin Arşivlenmesi) ayrı bir yazılım kullanmadan doğrudan ilgili modülün içinden ve ilgili kayıt ile ilişkisini gözeterek yerine getirebilmesini demektir.

Tüm MOBEL Modüllerinde Bütünleşik Kullanım Standart Bir Özelliktir.

Bazı modüller doğası gereği bir yaşam döngüsüne sahiptir. Örneğin, İşyeri Ruhsat Başvurusu. Bir emlak beyannamesi gibi değildir; Hemen sonuçlanamaz.

Başvuru alınır, planlama yapılır, yazışmalar ve denetimler yapılır. Süreç birkaç güne veya haftaya yayılabilir. Doğal yaşam döngüsü olan bu tür modüller için genellikle Süreç yaklaşımı uygundur.

Ancak, Emlak Beyanı gibi modüllerde de işleyiş son derece karmaşık olabilir ve yüzlerce iş kuralını doğru şekilde işletmek gerekebilir.

Her iki durumda da önemli olan zaten, “önce onu yaptı, sonra bunu yaptı” değildir. Yaşam döngüsü olsun olmasın, aslolan, karmaşık mevzuat kuralları ve yüzlerce istisnayı kolaylıkla yönetilebiliyor ve değişikliklere hızlı bir şekilde uyum sağlıyor olmaktır.

İşte bu nedenle Gelir, Muhasebe dahil Tüm MOBEL modülleri, MORIDUM İş Durum Makinası üzerine oturmuş, Süreç veya Kural tabanlı modüllerdir.

Genellikle MIS sistemleri içinde sürekli bir yetki verme, yetki alma telaşı vardır ve ne kadar iyi yapılırsa yapılsın her zaman eksik veya yersiz yetkilendirme söz konusudur.

Sistemler genellikle statik yetkilendirme üzerine kuruludur ve kayıt bazlı yetkilendirme gerekli olduğunda özel çözümler sunulması gerekir.

MOBEL versiyon 2 den itibaren “Organizasyon Esaslılık” adlı yeni bir kavram ortaya koyarak, yetkilendirme kökenli sorunlar başta olmak üzere pek çok sorunun ortadan kaldırılmasını hedeflemiştir.

Organizasyon Esaslı Bir Yapıda;

 • Kurum organizasyonu ve görev koltukları net bir şekilde ortadır
 • Birimlerin İcra ettiği fonksiyonlar ve koltukların yetkileri bellidir
 • Yetki yönetimi doğal roller ile yapılır (Örnek: Harcama Yetkilisi, Taşınır Kayıt Yetkilisi, Kalem, vs)
 • Klasik roller-kullanıcılar-yetkiler yapısından farklı olarak roller dinamiktir;
 • Her kayıt için geçerli olan roller kayıt değerleri evalue edilerek bulunur.
 • Kurum tarafından iyi bilinen bu doğal rollere yetki vermek çok daha kolaydır.
 • Bu sayede Eksik veya Yersiz yetki verme sorunu minimize edilir.
 • Sistem EBYS belgelerinin imzacılarını doğrudan besler.
 • Görev değişikliklerinde ve izinlerde yönetim yükü yoktur.
 • İzinler tamamlanınca, izin vekaletleri kendiliğinden kalkar ve EBYS yine doğru imzacıları bulur.

Çoklu İşlem Desteği, özellikle bazı modüllere son derece gereklidir ve önemli miktarda zaman kazanımı sağlar.

Modülleriniz süreç tabanlı olsa da, onlarca kaydı seçerek hepsini tek işlem ile kapatmak, başkasına devretmek, yazıcıya göndermek veya iptal etmek isteriz.

Örnekler:

 • Çoklu Tahakkuk Silme
 • Çoklu Makbuz İptal Etmek
 • Çoklu Beyan Yazdırma
 • Çoklu Beyan Kapatmak veya Bölerek Devretmek
 • Çoklu İş Takip Kaydı Kapatmak
 • vs

MOBEL de çoklu işlem desteği veren modüller arama sonuçları üzerinde seçim imkanı sağlarlar ve kullanıcı seçim yaptıkça, MORIDUM Bileşke Analizi sayesinde, seçilen kayıtların tümü üzerinde sorunsuzca işletilebilecek komutları gösterirler.

“CBS her şeyin merkezinde olmalı, her şey harita üzerinden yapılmalı” gibi bir söylemi duymuş olabilirsiniz.

Bir kurumun MIS’i tektir ve öyle kalmalıdır. Bir MIS harita verisi işleyebilir ve yönetebilir. Üstelik gerekir de.

Harita verisini yönetmek için ayrı bir sistem kurmak, onu merkeze almak, ona İş takip öğretmek veya emlak beyannamesi öğretmek… Böyle yaklaşımlar doğru değildir. Başta cazip gözükse bile uzun vadede sistem bütünselliğini bozacağı için tavsiye etmiyoruz.

Harita bir uçbirimdir, verinin alternatif bir sunum biçimidir. Çok faydalıdır, evet ama kendisi merkezi bir sistem değildir.

MOBEL Harita kullanımını en doğru şekliyle ele almakta ve müşterilerine doğru çözümler sunmaktadır. Anlamlı olan her yerde harita kullanımı sağlanmaktadır.

Adres Bilgi Sistemi, İş Takip Sistemi, Taşınmaz Sistemi, Gelir Sistemi haritayı tam da gerekli olduğu şekilde, ilgili modülün doğrudan içinden ve bütünleşik bir şekilde kullanırlar.

Ayrıca bağımsız harita modülleri ile, harita bazlı analizlerinin yapılması ve çeşitli grafik sunumları ile karar destek çözümleri sağlanmaktadır.

İş Takip Platformu MOBEL içinde özel bir yere sahiptir. Basit veya karmaşık yüzlerce sürecin tek modül üzerinden işletilebilmesini sağlar. Platformun sağladığı başlıca özellikler şöyledir:

 • Konu bazlı özelleşen arayüz ve süreç akışları
 • Bütünleşik Harita Kullanımı
 • Bütünleşik EBYS Kullanımı
 • Tahakkuk/Tahsilat Desteği
 • Ekip veya personel görev takibi
 • Farklı kanallardan iş başlatma
 • Mobil uygulama desteği
 • Konu türü bazlı otomatik görevlendirme
 • Evrak sistemi ile çift yönlü iletişim
 • Konu bazlı yasal bitiş süresi kontrolü
 • Konu bazlı denetim yönetimi

Özel sektöre yönelik Bulut Bilişim için tasarlanan ISODECK İş Akış Platformuna göz atın.

 • PDF e ilave olarak ofis belgelerinin ve TIF belgelerinin indirmeden tarayıcıda gösterilmesi.
 • Büyük İmar paftalarının hızlı bir şekilde gösterilmesi (Google maps gibi parçalayarak)
 • Arka Plan OCR İşlemi sağlanması ve tam metin arama (full text search) için indeks üretimi
 • Dijital + Fiziksel arşivin yönetilebilmesi
 • Koordinasyonlu yazışmaların doğrudan desteklenmesi.
 • İş Takip Sistemi ile entegre olması. Evraktan iş açılabilmesi.

MIS modülleri belgeleri işledikçe otomatik dosyalama ve arşivlemenin yapılması

Sadece EBYS ile mi ilgileniyorsunuz? O halde ISODECK Bulut EBYS yi inceleyin.

MOBEL, modül arayüzlerinde hızlı ve sağlıklı sorgulamaları mümkün kılmak için şu özellikleri sağlar:

Türkçe karakter ve küçük büyük harf duyarsız HIZLI arama

Kullanıcılar ne kadar dikkatli olurlarsa olsunlar, metin içerisinde yer alan yer alan Türkçe karakterler ve küçük büyük harf kullanımları nedeniyle, yaptıkları sorgulamalar sonuç döndürmeyebilir ve bunun neticesinde gereksiz veya eksik işlem yapabilirler.

MOBEL bu tür hataları engellemek üzere geliştirdiği özel fonksiyonlar sayesinde örneğin “CAGDAŞ OZTURK” gibi bir kaydı, “çağdaş*”, “Çağdaş*”, “CAGDAS*” veya “cagdas*” yazıldığında son derece hızlı bir şekilde bulabilir.

Arama Operatörleri

Genellikle modül arayüzlerinden sadece Eşit (‘=’) operatörü ile arama sağlanır. Buna karşın MOBEL de ‘Arama’ moduna geçildiğinde ‘Eşit’, ’Boş’, ’Boş Değil’, ’Küçük’, ’Büyük’ ve ‘Arasında’ operatörleri kullanımı mümkündür. Bu sayede biraz farklı bir arama ihtiyacı olduğunda kullanıcının Rapor modülüne gitmesi gerekmez.

Çok Kriterli Aramalarda dahi Hızlı Sonuç Getirme

MOBEL kullandığı çok özel teknikler ile sorgulama performanslarını hep yüksek tutar.

Arama Sonuçlarının Sıralanması

MOBEL in kullandığı özel teknikler, sonuç kümesinin kullanıcı tercihlerine göre sıralanması noktasında da  önemli performans optimizasyonları sağlamaktadır.

Sonuçların Excele Alınması

MOBEL Modülleri her zaman için son yapılan sorgulamanın, ilave bir işleme gerek kalmadan Excel biçiminde indirebilmesini sağlamaktadır.

MOBEL modüllerinin Arayüz tasarım kalitesini ve Ergonomi düzeyini yukarıda tutmak için önemli miktarda iş gücü kullanmaktayız. Firma olarak son derece önemli gördüğümüz bu konu için başka yazılımlarda görülemeyecek, sadece bize özgü fonksiyonlar geliştirdik.

İyi tasarlanmış, ergonomik sekmeler ve bilgi grupları

Kullanıcıların gerekli bilgileri arayüz üzerinde kolaylıkla bulabilmeleri için bilgi gruplarının iyi organize edilmesi gerekir. Bir alanı sırf yer yok diye ilgisiz bir bölüm içine asla yerleştiremeyiz. Ya da görsel açıdan özensiz bir şekilde alanları arayüze serpiştiremeyiz.

En iyi kullanıcı deneyimi açısından aynı tür kullanıcı kontrollerinin her modülde aynı şekilde davranması gerekir ve biz buna dikkat ederiz.

Monitör genişliğine duyarlı bilgi gösterilmesi

Günümüzde geniş ekranı monitörlerin kullanımı çok yaygındır ancak standart değildir. Bu nedenle uygulama ara yüzlerinde standart bir genişlik kullanımı mümkün değildir.

Hala daha pek çok tedarikçi uygulama tasarımlarını küçük ekranlara göre yapmakta ve geniş ekrana sahip kullanıcıların monitörlerinin avantajlarını kullanmasını sağlayamamaktadır.

MOBEL Özel geliştirdiği TabControl sayesinde geniş ekranlı monitörlerin tüm alanını verimli bir şekilde kullanabilmektedir.

Birden Fazla Tarayıcı Sekmesi Kullanımı

MOBEL, Web Tabanlı bir uygulama olmanın avantajlarını sonuna kadar kullanır. Kullanıcılar mevcut konumlarını kaybetmeden ve EMNİYETLİ bir şekilde diledikleri kadar sekme açabilirler.

 • Kullanıcıların kendi raporlarını sağlanan kaynaklar üzerinden rapor sihirbazı kullanarak oluşturabilmesi
 • Kullanıcıların SQL yazarak kendi kaynaklarını da oluşturabilmesi
 • Mevcut Raporları, rapor kriterlerini değiştirerek çalıştırabilmesi ve sonuçlarını EXCEL veya HTML olarak alabilmesi
 • Raporları grafiklere bağlayarak yönetici raporları oluşturabilmesi
 • Uygulama genelinde kullanıcının ilgilendiği durumlar gerçekleştiğinde anlık bildirimler ile uyarılması.
 • Kullanıcının sistemde olmadığı süre içinde oluşan bildirimlerin sisteme girişte toplu olarak gösterilmesi.
 • Bildirimlerin E-posta olarak da alınabilmesi.
 • Ana ekranda yapılması bekleyen işler ve miktarlarının gösterilmesi. Örnekler:
  • İmzalanacak belge sayısı (5),
  • Yanıt bekleyen İnternet başvuru sayısı (7)
 • Sistem üzerinde kullanıcıların yaptığı tüm değişiklikler üst düzeyli olarak izlenebilir.
 • Yapılan işlem, etkilenen tablolar ve etkilenen alanlar ve alanların eski ve yeni değerleri incelenebilir.
 • İşlem türleri, işlem etiketleri, kullanıcı, tarih saat, üzerinde işlem yapılan sicil ile kolay ve hızlı sorgulama yapılabilir.
 • Tüm sunucuların bir yönetim sunucusu üzerinden yönetilmesi
 • Sisteme erişim sağlayacak kullanıcıların tanımlanması (Hangi ağ üzerinden, hangi günlerde ve saatlerde, hangi yöntem ile giriş yapabileceği)
 • Otomatik hata bildirimi ile hata oluştuğu anda bildirim alınması
 • Sunucuların kaynak durumlarının monitör edilmesi, müdahale edilmesi
 • Uygulamalara ve modüllere erişimin kısıtlanması
 • Sistem bütününde erişilen veri miktarının belirlenen limitler içinde olduğunun kontrol edilmesi
 • Tanımlanan eşik seviyelerine göre harekete geçen otomatik bildirimler ve önlemlerin desteklenmesi
 • Anons Sistemi ve süre vererek sistemde çıkmaya zorlama

MOBEL Sistemi tüm uygulamaları (MIS, EBYS, ARSIV, GIS) ile birlikte Web Tabanlıdır.

Vatandaşlara yönelik hazırlanmış olan MOBEL E-Belediye, Web üzerinden veya Mobil cihazlar ile kullanılabilir. Uygulamanın içeriği şu şekildedir:

 • Bilgi Edinme
 • Başvurular
 • Şikayet, Talep, Ruhsat, Kurs, Etkinlik
 • Beyan Verme
 • Tahakkuk inceleme,
 • Ödeme,
 • Belge Doğrulama
 • Elektronik ve Mobil İmzalama (Müteahhitler İçin)

MOBEL Yöneticilere ve diğer Kurum personeline yönelik Mobil Uygulama sağlamaktadır.

Uygulamanın içeriği.

 • Saha Tespitleri
 • İş Takip bağlantılı Saha Görevleri
 • Sicil Sorgulama
 • Beyan Sorgulama
 • Ruhsat Sorgulama
 • Sosyal Yardım Durum Araştırması,
 • Yönetici Finansal Özet Bilgileri
 • Personel Bilgileri
 • Mobil İmzalama