MOBEL: Kurumsal Yönetim Bilişim Sistemi

 • Eski kalıpları kabul etmeyen
 • Temel sorunları adresleyerek çözümlerini tasarım hedeflerine katan
 • Ölçeklenebilmeyi değil, daha baştan büyük ölçekli organizasyonları hedefleyen
 • Gelecek 10 yılın sistemi olmayı amaçlayan
 • Özgün ve yenilikçi kavramlarıyla geleceğe yolculuk için güven ve cesaret aşılayan bir yazılım sistemidir.

“MoreMotion Application Studio’yu geliştiren ekipten”

 

04_mobel_logobig

Çıta Artık Çok Yukarıda

Mor Yazılım 2012 yılında sektöre girdiğinden itibaren YBS sistemlerinin standartlarını zorlamaya başlamış ve çıtayı çok yukarılara taşımıştır. Pek çok yeni kavramın öncüsü olmuş ve yapılamaz, imkansız denilen kavramları bir bir hayata geçirmiştir.

Artık çıta çok yukarıdadır. Eğer bir kurum yazılımını yenileyerek atılım yapmak istiyorsa, neleri talep edebileceğini biliyor olacak ve daha azı ile yetinmeyecektir.

Yazılımdan değil, yazılım ile tasarruf edilir.

Bütünüyle Süreç Tabanlı

MOBEL sisteminde yer alan tüm modüller süreç veya kural tabanlıdır.

Bunun nedeni MOBEL’in daha en baştan bu mimariye göre tasarlanmış olması ve tüm modüllerin bu süreç mimarisi üzerine inşa edilmiş olmasıdır.

MOBEL, tanımlı süreçler boyunca kullanıcılara yol gösterir. Sürekli yapılan Durum Analizi (State Analysis) sayesinde sadece gerçekten kullanılabilecek olan komutlar gösterilir; böylelikle kullanıcı kaynaklı hatalar minimize edilir ve veri tutarlılığı üst düzeyde sağlanır (Sağlıklı raporlar ancak tutarlı verilerden elde edilebilir).

surec
organization

Organizasyon Esaslı Yapı

“Organizasyon Esaslılık” Mor Yazılım’ın yeni geliştirdiği kavramlardan biridir ve tüm sistemin yönetimi için kurumun gerçek organizasyonundan istifade etmeyi ve bu sayede yönetimini kolaylaştırmayı amaçlar.

Organizasyon Esaslılık

 • Kurumun yapısının net bir şekilde ortaya konulmasını sağlar
 • Birimlerin yürüttüğü fonksiyonlar ve Personelin görev ve yetkileri çok nettir.
 • EBYS sisteminde yer alan tüm belgelerdeki imzacılar organizasyona göre belirlenir.
 • Görev değişikliklerinde veya izinlerde yönetim yükü sıfıra yakındır.
 • Otomatik olarak başlayan ve biten vekaletlere göre EBYS doğru imzacıları bulacaktır.
 • Sistem yöneticisinin yetki dağıtımında işi kolaydır ve eksik veya yersiz yetki verme sorunu minimize edilir.

Tam Bütünleşik

Bugünlerde gittikçe daha fazla duymaya başladığımız “Tam Bütünleşik” söylemi, ilk olarak EBYS sistemleri ile ilgili olarak 2014 yılında firmamız tarafından dile getirilmeye başlanmıştı. MOBEL tasarlanırken “Bütünleşik EBYS” bir tasarım hedefi olarak kapsama dahil edilmişti.

Geçmiş ile bağı olan ve çok sayıda mevcut müşterisi olan bir tedarikçi için bu imkânsıza yakın bir kavram durumundayken firmamız uzun ARGE çalışmaları neticesinde başarılı bir gerçekleştirme sağlamış ve stabil bir çözüm olarak kendi müşterilerinde hizmete almıştır.

Biz bugün “Tam Bütünleşik Sistem” kavramını “Bir amaca yönelik hizmet vermekte olan bir modülün o hizmetin tüm gerekliliklerini (Kayıt alınması, Süreç Takip Edilmesi, Belge Üretimi/Yönetimi, Yazışma Yapılması ve Belgelerin Arşivlenmesi) ayrı bir yazılım kullanmadan doğrudan ilgili modülün içinden ve ilgili kayıt ile ilişkisini gözeterek yerine getirebilmesi” olarak tarif ediyoruz.

surec
olayodakli

Olay Odaklı (Event Driven) Mimari

MOBEL Olay Odaklı bir mimariye sahiptir.

MOBEL, önemli  bir olay gerçekleşirken (öncesinde ve sonrasında) olay fırlatılır  (Fire Event). Bu sayede aynı uygulama bünyesinde veya harici uygulamalar içinde yer alan ve belirli olay kuyruklarına (Event Queue) kendini kaydetmiş olan Olay dinleyicileri (Event Listeners) harekete geçer ve kendi özel işlemlerini yapabilirler.

Bunun anlamı şudur; Özel geliştirme yapmak isteyen kurumlar ilgili modülü tümüyle yeniden yazmak yerine sadece ilgili yere odaklanabilirler ve örneğin ‘MB1260’ kodlu belge imzalanmasını dinleyen bir dinleyici geliştirebilir ve yine örneğin belge imzalandığı anda yazıcıdan otomatik bir çıktı alabilirler.

Etkin Raporlama

MOBEL bünyesinde yaklaşık 500 adet hazır raporu barındırmaktadır.

Buna ilave olarak kullanıcılar KTS (Kullanıcı Tanımlı Sorgulama) modülü üzerinden sağlanan zengin kaynakları bir sihirbaz aracılığı ile kullanarak kolaylıkla kendi raporlarını geliştirebilirler ve bu raporları görsel grafiklere bağlayabilirler.

Son derece basit bir kullanıma sahip olan KTS, 3. parti bir raporlama aracı veya bir İş Zekâsı aracı kullanmaya gerek kalmadan özel ihtiyaçların karşılanmasını sağlayabilmektedir.

Ancak son derece iyi planlanmış ve anlaşılır bir veri modeline sahip olan MOBEL Veritabanı, gerektiğinde bir iş Zekâsı aracı ile de etkin bir şekilde kullanılabilir.

rapor4
harita_kullanimi

Anlamlı Her Yerde Harita

MOBEL de konum bilgisi içeren tüm modüllerde harita kullanımı sağlanır. Harita kullanarak yeni kayıt almak veya alınan kayıtların harita üzerinde göstermek  kullanıcı için önemli bir destektir.

MOBEL, haritayı etkili bir iletişim ortamı olarak görmekte ve gerekli olan her yerde etkin kullanımını sağlamaktadır.

Örneğin bildirilen bir şikayetin harita üzerindeki konumu işaretlenir ve o konuma en yakın saha ekipleri harita üzerinden görülerek anlık iş emirleri ile yönlendirme yapılabilir.

Veya Emlak vergisi modüllerinde bir beyana ait taşınmazın binası doğrudan harita üzerinde gösterilebilir veya haritadan seçilen bir binaya ait tüm beyannameler listelenebilir.

Ergonomik Arayüzler ve Etkin Ekran Kullanımı

Ara yüzler iyi tasarlanmış ve kavramsal olarak bölümlenmiştir. Gereksiz yapılara yer verilmemiş, sadelik ve kullanıcı deneyimi ön planda tutularak özenle tasarlanmıştır.

Kayıtlar arası gezintilerde kullanıcı dikkatini dağıtmamak için açılır pencereler tercih edilmemiş, bunun yerine geniş ekranlı monitörlerin tüm alanı verimli bir şekilde kullanılmıştır.

Tutarlı ve kullanıcı algısına / beklentisine  göre sağlanan arayüzler sayesinde yeni personelin adaptasyon süresi oldukça kısadır.

data

Optimum Kaynak Kullanımı

 • Veritabanı kaynakları etkin kullanılır.
 • Kullanılan özel tekniklerle daha fazla fonksiyon ve veri hızlı bir şekilde sunulur.
 • Anlık ve sürekli yapılan yoğun veri / işlem analizine rağmen ekranlarda sistemi bekleme yoktur.
 • MOBEL uygulamaları tek bir sunucuda çalışabileceği gibi farklı fiziksel sunuculara dağıtılabilir.
 • Uygulamaların rapor modülleri ayrı bir sunucu üzerinde konuşlandırılabilir.

MOBEL

“Kurum Üzerinde Tam Hakimiyet ve Mutlak Başarı” İçindir

Hedefler Başarının Önkoşulu

Günümüzde yöneticiler kurumların bir stratejik plana göre yönetmenin bir gereklilik olduğunun farkında.
Artık biliniyor ki; ulaşılmak istenen hedeflere yönelik faaliyetleri ve bütçeleri titiz bir şekilde oluşturmak ve sonrasında takip etmek başarılı olmanın ön koşuludur.

İyi Bir Plan

Bunu sağlamak için önce iyi bir plan yapmak, sonra planı izlemek, gerçekleşme verilerini sağlıklı olarak elde etmek ve hedeflerden sapmalara göre yeniden, yeniden plan yapmaktır. İlerleme ancak ve ancak bu şekilde sağlanabilir.

Tam Otomasyon

Şimdi, hedeflerinizi ve buna göre hazırlanmış olan planlarınızı katı bir disiplin ile yönetecek bir yazılıma ihtiyacınız var. Bu yazılım bu yaklaşımı özümsemiş olmalı ve yazılımın tüm modülleri bu plana hizmet edecek bilince sahip olmalıdır.

MOBEL

Yüksel idealler için tasarlanmış olan MOBEL, böyle bir planın kusursuz yürütülmesi için en önemli yardımcınız olacaktır. Mobel ve Kurumunuz birbirlerini sürekli geliştirecek ve daha önce hayal dahi edilemeyenleri standartlaştıracaklardır.

MOR YAZILIM

Teknoloji tutkusu ön planda olan, Yazılım tekniği güçlü, Yaratıcı ve Pes etmeyen bir grup olarak tanımlayabiliriz kendimizi.

Eğer kurumunuz için böyle bir dönüşüme karar verirseniz, Mor Yazılım sizin tam da aradığınız partner olacaktır.

ARGE ARGE

Bize bu güveni veren geliştirdiğimiz ARGE niteliği taşıyan projelerden bazıları

 • MoreMotion Appliacation Studio (Rapid IDE)
 • MoreMotion Application Framework (Java XSLT based Application framework)
 • MoreMotion DB (Java Hiyerarşik Veritabanı)
 • Moridum (State Machine tabanlı Süreç Motoru ve Tasarım Editörü)
 • MOBEL

MORIDUM. MOBEL’in arkasındaki güç