Tahakkuk ve Tahsilat Servislerine sunulacak avantajlar listesi

Sayın İlgili, Size özel olarak gönderdiğimiz link üzerinden bu bilgilere ulaşmış durumdasınız.
Bu sayfada yer alan bilgiler size özeldir. Lütfen 3. kişiler ile paylaşmayınız.

HER BİRİM KENDİ TAHAKKUKUNU YAPAR

Vergi tahakkuklarını dışında kurum tarafından verilen hizmetlere yönelik harç ve hizmet bedellerin tahakkuku ilgili müdürlükler tarafından ve ilgili hizmet modüllerinin doğrudan içinden yapılır. Tüm tahakkuk bedelleri kurallara göre otomatik hesaplanır.

Örneğin: Ruhsat, İmar, Temizlik Evlendirme, Veteriner müdürlüklerinin tahakkuk ihtiyaçları için vatandaşın tahakkuk servisine yönlendirilmesine gerek yoktur.

BEYAN ve TARHİYAT

Beyanlardaki vergi değerini etkileyen değişiklikler

MOBEL de, mevcut bir emlak beyanının düzenlemesi sırasında vergi değerini etkileyen alanlardan biri değiştirildiğinde mevcut beyan kapatılarak yeni bir beyan açılır.

Beyanname Kaydı ile Tarhiyat aynı anda yapılır

Beyanname ile Tarhiyatın tutarlı olması gerekir. O nedenle MOBEL de, beyan kaydetme (veya oluşturma) ayrı işlem, tarhiyat ayrı işlem değildir. Birini yapıp diğerini yapmama veya unutma gibi bir durum söz konusu olamaz.

Beyanlar kaydedilmeden vergi hesabı yapılabilir

Bazen tahakkuk memuru sadece oluşacak vergi miktarını incelemek için deneme beyanı oluşturmak ister. Beyan oluşturur ve tahakkuk eder. Sonra unutmadan bu beyanı siler. Ama bazen de unutur ve sonrasında unutulan beyanlar sorun olur.

MOBEL de ise beyan kaydı yapılmadan (havada) tarh hesaplanabilir ve tüm detayı ile görüntülenebilir. Beyan kaydedildiğinde, tarh ta kaydedilir. Tarh detay bilgileri süresiz olarak saklanır ve örneğin; 5 yıl önce bir vergi neden öyle hesaplanmış bilinebilir.

Örnek Video.

VERGİ CEZA İHBARNAMELERİ

Bazı MIS sistemleri işlemlerin karmaşıklık düzeyi ile başa çıkmak zor olduğu için mevzuata aykırı bir şekilde vatandaşa ihbarname göndermeden önce tahakkuk yaparlar.

MOBEL de eğer vatandaş kendi iradesi ile beyan veriyor ise (elden, posta yolu ile veya internet üzerinden) Beyan kaydı, tarh ve tahakkuk aynı anda ve bir bütün olarak yapılır.

Bunların dışındaki durumlarda ise beyan kaydı, tarh ve ihbar bir bütün olarak yapılır. Ancak tahakkuk yapılmaz. Aksi takdirde hem mevzuata uygun olmaz hem de gerçek anlamda kesinleşmemiş bir borcun muhasebeye iletilmiş olması nedeni ile “Gelirlerden Alacaklar” hesabı yanlış çalışmış olur.

MOBEL İhbar Tebliğini ve sonrasındaki 30 günlük ihbar süresini kendisi takip eder; vatandaş süresi içinde gelip itiraz etmez ise kimsenin müdahale etmesine gerek kalmaksızın tahakkuk işlemini otomatik olarak yapar.

VEFAT DURUMUNDAKİ İŞLEM KOLAYLIKLARI

Bir mükellefin vefat etmesinin üzerine yapılması gereken işlemler bellidir. MOBEL bu işlemlerin hepsini titiz bir şekilde kendisi yerine getirebilir.

 • Tüm Cezaları siler.
 • Vefat sonrası yapılan yersiz tahakkukları eksiltilir.
 • Mevcut beyanların mirasçıları tarafından müştereken devam edilmesi istendiğinde tüm iştirakçilerin yer aldığı, İŞTİRAK SİCİL’ini oluşturur,
 • Vefat edenin mülklerini iştirak siciline aktarır
 • Veraset ilamı ile intikal sağlanana kadar bu şekilde mükellefiyetin sürdürülmesi destekler.
TOPLU (HIZLI) İŞLEMLER

Genellikle MIS yazılımlarında yer almayan bu özelliğe, bir ya da birkaç mülke ait beyan, değişiklik veya devir işlemleri yapılırken ihtiyaç duyulmayabilir.

Ancak çok sayıda mülkü, çok sayıda mirasçıya veya alıcıya devir etmek söz konusu olduğunda durum değişir. Dikkat gerektiren ve zaman alan bu işlemler genellikle ön bankolarda değil de arka masalarda oturan ve daha deneyimli memurlar tarafından yapılır. İşlemler, mülk sayısı ve alıcı sayısının çokluğuna bağlı olarak yarım güne kadar uzayabilir.

Oysa MOBEL bu tür işlemleri sayıdan bağımsız olarak ve hiçbir hataya yol açmayacak şekilde yapabilir. Örneğin vefat edene ait 10 adet beyanın kapatılması, 5 adet mirasçıya hisseler oranında bölünerek yeni beyanlar açılması ve tahakkuk edilmesi toplamda 1 dakika içinde yapılabilir.

Örnek Video.

KOLAY FARK TARHİYATLARI

Özellikle karmaşık fark tarhiyatları, tahakkuk memurlarını zorlayabilir ve zaman baskısı altında yapılan hesaplamalarda hatalar oluşabilir.

Buna karşın MOBEL, ne kadar karmaşık olursa olsun, fark tarhiyatlarını tüm cezaları ile birlikte doğru hesaplar ve hesap detaylarını paylaşır.

“Sistem yanlış hesaplıyor” itirazları üzerine yapılan incelemelerde, çoğunlukla MOBEL’in memurların gözden kaçırdığı istisnai durumları da değerlendirerek hesap yaptığı ve hesabın gerçekten de doğru olduğu ortaya çıkmıştır.

TAHAKKUK DÜZELTMELERİ

Yapılan bir tahakkukun yanlış olduğunun fark edilmesi sonrasında eğer ilgili tahakkuk henüz muhasebeye aktarılmamış ve vatandaştan ödeme alınmamış ise, MOBEL tahakkukun silinmesine izin verir. Aksi takdirde Düzeltme işlemi yapılmalıdır.

Oluşturulan bir Düzeltme Fişi ile aynı sicile ait birden çok yersiz tahakkuk ve tahsilat düzeltilebilir. Tahakkuk eksiltenleri yapılır ve varsa tahsilatlar otomatik olarak mükellef emanetine alınır.

İNTERNET ÜZERİNDEN BEYAN ALINMASI

MOBEL e-belediye sistemi, mükelleflerine internet üzerinden borç ödeme imkânı sağlar. Buna ilave olarak hiç belediyeye gelmeden, Emlak, ÇTV ve İlan Reklam Beyanları verilmesine de olanak tanır.

VUK 376 NIN DOĞRU YÜRÜTÜLMESİ

Vergi Ziyaı cezasında yapılacak şartlı indirimin ilk defasında ½ , sonrasında ise 1/3  oranında alınmasını kontrol eder. İndirimin cezayı doğuran tüm kalemlerin öngörülen süre içinde ödenmesi şartını doğru şekilde kontrol eder. Sadece ceza kalemi ödenmesi ile indirim yapılmaz. Tahakkuk normal değerden yapılır, bu sayede mükellef ödemez ise ilave bir işleme gerek kalmaz.  Ödeme anında tüm şartlar yerine gelmiş ise otomatik eksilten yapılır.

VEZNEDE TAHSİLAT KOLAYLIKLARI
 • Parçalı Tahsilat
  Bir tahakkuk kalemine ait meblağ parçalı olarak tahsil edilebilir.
  ..
 • Sabit miktarda ödeme
  Mükellef 100 TL lik ödeme yapmak istiyorum derse, MOBEL Vezne otomatik seçim yapar ve tam 100 TL lik tahsilat oluşturur.
  ..
 • Bir defada birden fazla mükellefe ait tahsilat
  Bir mükellef, kendine ve örneğin kızına ait borçları ödemek isterse, veznedar kolaylıkla kalemlerin seçimi yapar, toplam borcu görür, tahsil eder ve makbuzları mükellef bazlı olarak yazıcıdan alır.
  ..
 • Emanetten Ödeme
  Veznede ödeme alınırken tek defada mükellef emanetindeki para, kalanı da nakit veya kredi kartı ile tahsil edebilir.
  ..
 • Ptt Havale ve Banka Tahsilatları
  Ptt ve Bankalardan alınan Excel dosyaları kolaylıkla sisteme yüklenebilir ve Yüklenmiş olan liste üzerinden tahsilatlar gerçekleştirilebilir. Bu sayede normalde birkaç adam/gün sürebilecek işlemler birkaç saat içinde tamamlanmış olur.
  ..
MÜKELLEF EMANETİ
 • Herhangi bir nedenden dolayı yersiz tahakkuk veya ödeme eksiltildiğinde yersiz ödemeler otomatik olarak mükellef emanetine alınır.
 • Bunun dışında, Posta yolu ile gönderilen paralardan tahsilat fazları kısımlar da mükellef emanetine alınabilir.
 • Veya bir mükellef gelip “Ben yurt dışında yaşıyorum; Siz gerektikçe buradan ödeme alın” diyerek, emanetine toplu bir miktar para yatırabilir.
 • MOBEL Vezne ödeme alırken, borcu emanetteki parayı kullanarak, yetmez ise de kalanını nakit veya kredi kartı ile tahsil edebilir.
 • Arka plandaki gerekli tüm muhasebesel işlemleri MOBEL kendisi halledecektir.
HARCAMALARA KATILIM

Harcamalara Katılım modülü bir yol üzerinde yapılan harcamanın o yol üzerinde yer alan harcamaya katılması gereken mükelleflere ait beyanların hızlı bir şekilde oluşturulmasını sağlar.

TAKBİS ten mülk sahiplerini alır ve Emlak beyanları eşleştirerek kullanıcıya sunarak katılımcıların ve katılım oranlarının hızlı ve doğru bir şekilde oluşturulmasını sağlar. Çalışma tamamlandığında tüm katılımcı mükellefler için toplu olarak katılım beyanlarını açar ve beyanları tahakkuk eder.

Bu benzersiz uygulama size önemli zaman kazanımı sağlayacaktır.

ADRES BİLGİ SİSTEMİ

Adres Bilgi Sistemi bir kurumun Emlak envanteridir.Pek çok kurum hala sınırları içinde yer alan ve beyan alınması gereken toplam emlak miktarını bilmemektedir. Bunu bilemediği için aslında ne kadar beyanın eksik olduğunu da bilmemektedir.Önemli miktarda gelir kaybı demek olan bu durumu düzeltmek için en başta bir Adres Bilgi Sistemi edinmek gereklidir.Kurum bu yazılım sayesinde kendi sorumluluk alanına giren tüm Emlakların kaydını eksiksiz olarak oluşturmalı ve sonrasında da bu sistemi güncel tutmalıdır.Güncel tutmak için 2 farklı faaliyet gereklidir.

 • Tapu Entegrasyonu
 • Düzenli Yoklama Faaliyeti

MOBEL tüm bu faaliyetleri için gerekli tüm yazılımı sağlamaktadır.

Adres Bilgi Sistemi bir kez doğru bir şekilde hayata geçirilirse, sonrasında tüm işlemler daha kontrollü ve kolay olabilecektir.

MOBEL Adres Bilgi Sisteminin Faydaları

 • İlçe sınırları içinde yer alan tüm Emlakların envanteri oluşturulur.
 • Her bir bağımsız üzerinde hangi beyanların olduğu bilinir.
 • Aynı binada yer alan bağımsızlara ait oluşturulan beyanlarda, Vergi değerini etkileyen ortak özelliklerin farklı olmasının önüne geçilir. Örneğin üst kattaki daire birinci sınıf ve kaloriferli, alt kattaki ikinci sınıf ve sobalı gibi bir durum olmaz.
 • Beyan alınırken sadece var olan bağımsız birimlerden biri seçilebileceği için,
  1. Tüm Bina özellikleri adres bilgi sisteminden geldiği için beyan alınması hızlı ve hatasız olur.
  2. Bağımsız üzerinde fazla hisse tanımlama sorunu ortadan kalkar
  3. Çok ortaklı mülklerde dahi hisse kontrolü doğru olarak yapılabilir.
 • Beyanı eksik olan bağımsızlar gibi bir rapor almak mümkün olur.
 • Tapu entegrasyonu sayesinde günlük tapu işlemleri Adres Bilgi Sistemine işlenir ve mükellef daha belediyeye gelmeden potansiyel beyanları hazırlanır. Mükellef belediyeye geldiğinde potansiyel beyan sadece tahakkuk edilir. Gelmez ise potansiyel beyanlar zahmetsizce ihbar edilir.
 • Kat İrtifakı Modülü çok konutlu projelere ait kat irtifaklarının hızlıca kurulmasını sağlar. Modül, Arsa beyanların oluşturulmasını ve iskan alındıktan sonra bina beyanlarına dönüştürülme işlemlerini otomatize eder.
EMLAKLARIN BÜTÜNLEŞİK HARİTA İLE TAKİBİ

Hem Adres Bilgi Sistemi hem de Emlak Beyan Modülü bütünleşik harita kullanabilir.

Örneğin bir beyanın harita üzerinde hangi binada yer aldığı veya, haritadan seçilen bir binada hangi beyanların olduğu bilinebilir.

Örnek Video.

MUHASEBE ENTEGRASYONLARI

MOBEL sisteminde el ile Yevmiye fişi oluşturmak yok denecek kadar azdır.

Tahakkuk, Tahsilat, Maaş, Satın Alma, TMY, vb çok sayıda işlemin tümü otomatik yevmiye fişi oluşturur. Üstelik bu entegrasyonlar son derece güvenlidir ve tutarsızlığa izin vermezler.

Örneğin “Gelir ile Muhasebe Tutmuyor” gibi bir durumla karşı karşıya kalmazsınız.